top of page

Privacyverklaring Stichting Amateur Musical Nederland (SAMN)


Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. SAMN heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.
 
Gegevensbescherming
Neem je met SAMN contact op, dan slaan we de door jou opgegeven gegevens en e-mailadres op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:
 om je aan te melden voor het Amateur Musical Awards Gala, een training, of een vergelijkbare activiteit van SAMN.
 voor ontvangst van de SAMN-Nieuwsbrief.
 als je een vraag stelt aan SAMN over bijvoorbeeld een organisatorische of juridische kwestie.
 
Deze gegevens gebruikt SAMN alleen voor bovengenoemd specifiek doel. 2 jaar na deelname, of contact verwijdert SAMN deze gegevens uit haar (digitale en papieren) administratie. Heb je je aangemeld voor de Nieuwsbrief, dan sturen we je die toe zolang je je niet afmeldt. SAMN maakt deze persoonsgegevens niet openbaar en stuurt ze ook niet door aan derden.
 
Beeld- en geluidgegevens
Wanneer SAMN bij een evenement beeld- of geluidopnamen maakt, of laat maken, zal zij dit aankondigen aan de deelnemers en bezoekers. Wanneer SAMN gebruik maakt van door derden openbaar gemaakt beeld- of geluidmateriaal, zal SAMN er op toezien dat deze derde-organisatie vergelijkbare privacy beschermende normen in acht neemt.
 
Diensten aan/van derden
Met elke organisatie waarvan SAMN diensten afneemt, sluit SAMN een ‘verwerkersovereenkomst’. Daarin verklaart deze derde partij de privacy-regels van de AVG in acht te nemen.
 
Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Iedereen van wie SAMN persoonsgegevens verwerkt heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Richt je daarvoor tot info@SAMN.nl. Schrijf je je uit voor de Nieuwsbrief, dan verwijdert SAMN je gegevens uit die database. De wijze van uitschrijven vind je in elke afzonderlijke Nieuwsbrief. Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie daarover vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 
Social media buttons
SAMN wil berichten gemakkelijk delen, en gebruikt daarvoor bij digitale communicatie social media buttons van Facebook en Twitter. Deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Op de privacyverklaringen van deze social media kanalen kun je eventueel lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.

bottom of page