top of page
AMAs 2016 gr-86.jpg

Over Ons

In 2012 namen Bernd Duenk en Guido van Gend het initiatief om prijzen uit te gaan reiken aan amateurs en amateurproducties. Ze waren allebei actief in de amateur musicalwereld, Bernd als regisseur en Guido als speler. Samen met een groep enthousiaste betrokkenen startten zij Stichting Amateur Musical Nederland. Inmiddels hebben Bernd en Guido het stokje overgedragen aan een deels nieuw bestuur. Naast het Gala heeft de stichting als taak op zich genomen om een ondersteunende partij te zijn voor alle musicalamateurs in Nederland.

 

SAMN streeft professionalisering, verbinding en inclusiviteit na in een groeiende musical-gemeenschap. Zo laat SAMN workshops organiseren voor deelnemers in de voorbereiding naar de AMA's . Maar ook bijeenkomsten voor vereningingsbesturen en is zij tussenpersoon voor externe partijen zoals licentiehouders bij onder andere de clearing.

Geschiedenis

De Amateur Musical Awards (AMA's) zijn voor het eerst uitgereikt op maandag 24 maart 2014 in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Meer dan 60 producties hadden zich aangemeld en prominenten zoals André van Duin, Karin Bloemen en Stanley Burleson reikten de eerste AMA's uit.

Illegale videoregistratie

Omdat alle aangemelde producties onmogelijk live door de jury kunnen worden bekeken, worden de voorstellingen beoordeeld op basis van een videoregistratie. Omdat veel amateur musicalproducties officieel geen toestemming hebben voor het maken van een dergelijke registratie, moest Stichting Amateur Musical Nederland afspraken maken met de licentiehouders, zodat de voorstelling toch konden worden geregistreerd. Dit was een lange weg, waardoor er in 2015 geen gala georganiseerd kon worden. Het tweede gala vond dan ook plaats op maandag 24 oktober 2016, wederom in DeLaMar Theater Amsterdam.
 

Koninklijk Theater Carré

In 2017 verhuisde het gala voor de derde editie naar Koninklijk Theater Carré. Meer dan 250 genomineerden traden op onder begeleiding van het Grand Circle Orchestra. Het gala was binnen een week uitverkocht, maar via Youtube volledig live te bekijken.

 

Toen wij naar Rotterdam vertrokken

Op uitnodiging van directeur Marc van Kaam vond in 2018 het gala plaats in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De organisatie was heel trots dat deze avond een van de awards werd uitgereikt door nestor van de Nederlandse musical: Joop van den Ende.

 

Eerste jubileum

Voor de vijfde editie, eveneens georganiseerd in het Nieuwe Luxor Theater, ontvingen alle aangemelde organisaties, nadat het gala binnen 24 uur was uitverkocht, twee vrijkaarten. De stichting heeft bepaald dat elke organisatie die zich aanmeldt onderdeel moet zijn van het jaarlijkse feest dat voor hen wordt georganiseerd.

 

Corona de musical

Door het Coronavirus heeft het bestuur de moeilijke keuze moeten maken het Amateur Musical Awards Gala van 2020 te annuleren. Alle aangemelde producties van 2019-2020 worden meegenomen naar het gala in 2021, dat op een digitale wijze werd georganiseerd.

.

Het Amateur Musical Awards Gala werd in 2017 georganiseerd in Koninklijk Theater Carré. De aanwezige prominenten waren stomverbaasd over het talent en de kwaliteit van de optredens van de genomineerden.

Deelnemingsvoorwaarden
AMA's
2​

Bij inschrijving voor deelname aan de AMA’s (het Evenement) gelden de volgende bepalingen van de Stichting Amateur Musical Nederland (SAMN).

 1. Inschrijving geeft recht op het meedingen naar één van de Musical Awards, die tijdens het AMA’s Gala worden uitgereikt, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de benodigde toestemming (clearing) van rechthebbenden tot uitvoering en video- opname op tijd en aantoonbaar is verleend.

 2. SAMN zal zich inspannen om de onder 1 bedoelde clearing op tijd te verrichten, maar is hiervoor niet aansprakelijk.

 3. De deelnemer heeft het recht de aanmelding binnen 7 dagen na het insturen kosteloos en zonder opgave van reden per email te annuleren.

 4. Bij annulering na 7 dagen na aanmelding tot de sluitingsdatum van 1 juli 2023 is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd.

 5. Bij annulering na deze sluitingsdatum, is het volledige bedrag verschuldigd.

 6. Mocht het SAMN niet lukken om de benodigde toestemming als bedoeld onder 1. te

  verkrijgen, dan zal het inschrijfgeld worden gerestitueerd, verminderd met 50 euro

  clearingkosten.

 7. Kosten die na aanmelding door de deelnemer zijn gemaakt in aanloop naar het

  Evenement, worden niet door SAMN vergoed. Ook niet bij annulering.

 8. Indien het Evenement wegens organisatorische omstandigheden door SAMN wordt

  geannuleerd, vindt restitutie van het nog openstaande saldo van het inschrijfgeld

  plaats, verminderd met 50 euro clearingkosten.

 9. Indien het Evenement wegens door een overheid opgelegde maatregel (overmacht)

  niet mag doorgaan, zal gezocht worden naar een alternatieve datum. Inschrijfgelden worden in dat geval niet gerestitueerd tot duidelijk is of er een nieuwe datum kan worden vastgesteld.

 10. Over de uitslagen van de jurering inzake de awards kan niet worden gecorrespondeerd.

 11. Deelnemers gaan akkoord, dat SAMN “gewone” (persoons)gegevens opslaat en gebruikt welke nodig zijn voor de totstandkoming van het Evenement. Op verzoek van de deelnemer zal SAMN deze gegevens verwijderen.

 12. Het inschrijfgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
   

© Stichting Amateur Musical Awards – September 2023

bottom of page